Меню

Право на Отказ

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

 

Потребителят има право да върне закупения от него продукт, без да дължи обезщетение или неустойка в законоустановения 14-дневен срок, считано от датата на покупката, използвайки единния стандартен формуляр за отказ от договора за покупко-продажба.

Формуляра следва да бъде изпратен на електронния ни адрес [email protected], като за по-бърза обработка на заявлението Ви и за спестяване на излишна допълнителна комуникация е желателно да упоменете:

 • Номер на поръчката от сайта
 • Баркод или продуктов номер (видни в сайта под името на продукта)
 • Причината за връщане
 • Евентуално ваше желание за подмяна на продукта с друг
 • Телефон за връзка

При връщане на закупени стоки от mobel.bg, те трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да не са с нарушен търговски вид и/или повредени;
 2. Да не са използвани и/или правен опит да бъдат използвани преди връщането;
 3. Да не са предоставяни на трети лица.
 4. Да бъдат върнати всички платежни и други документи, издадени от нас!

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ                                                 (Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП)

До ....................................................................................................................................

/името на търговеца/

 

..........................................................................................................................................

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

..........................................................................................................................................            /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ......................................................

Стоката е получена на ......................................................                                                                                                                                 /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

..........................................................................................................................................                       /Име на потребителя/

 

Гр./с...................................................................                                                                                         /Адрес на потребителя/

 

................................                                                                  .............................................

/Дата/                                                                                        /Подпис на потребителя/

 

След получаването на формуляра, в рамките на 3 работни дни ще получите:

 1. Потвърждение на заявката Ви за връщане или замяна (по телефон или имейл)
 2. Указания за приключване на процедурата, като:
 • начин на изпращане от вас
 • начин на възстановяването на сума от върнатия продукт или прихващане при изявено желание за замяна.

Важно: Преди възстановяване на сумата от върнатия продукт той ще подлежи на тестване и проверка за съответствие. Възстановяването на сумата от покупката се извършва по избран от клиента начин в 14 дневен срок от получаването на продукта в офиса на компанията ни. Транспортните рaзxoди зa вpъщaнe нa закупения продукт са за сметка на клиента.

Благодарим Ви!

 

 

 

 

Сравнение на продукти